ZAKON BORZNIH MEŠETARJEV

Hinko Jenull, univ. dipl. pravnik

Delnice na borzi so letos padle za 40%, vendar, tako pravijo strokovnjaki, je vsaka skrb odveč. V tem trenutku panika ni na mestu. Če kdaj, bi nas morala grabiti takrat, ko so vrednosti skokovito naraščale. Tako bo preplah sedaj zajel zdravnike, ki so po teaterskih stavkovnih grožnjah dobili precejšnjo plačno povišico. Še dobro zanje, da so uspeli le s polovico zneskov, ki so jih pred pogajanji iz previdnosti podvojili. Hkrati smo izvedeli neverjetno novost, nič več uravnilovke med belimi haljami, določeno bo, koliko je treba napraviti za boljšo plačo.

Pravično! Za zdravnike najprej določijo zvišanje, kasneje bodo izračunali, kaj je zanj treba narediti. Pri sodnikih je ravno obratno. To, da si delo merijo odkar pomnimo in da za presežke niso nikoli nič dobili, je podlaga  za znižanje plač, dodatek pride samo, če bodo delali še več in še bolje.

Vendar, to sedaj že vemo, kadar se dobički znižujejo, je čas za veselo pričakovanje, ne pa za paniko. Niti za stavko. Ta bi sodnikom samo škodila, smo slišali iz sodnega vrha. Prav lepo so osvojili logiko delniškega trga, po kateri je najbolj nevarno, kadar gre navzgor. Zdravniki, naprimer, so si že zgolj z napovedjo stavke škodovali za dobrih petnajst odstotkov. Zdaj lahko samo še v strahu čakajo, kdaj jih bo doletela kruta usoda ljubljanske borze. Na kateri je najbolje kotirati tako nizko, da nimaš več kam pasti.

Kar velja za prihodke, velja tudi za stroške. Že pred prvomajskimi prazniki bodo izrekali nove globe za prometne prekrške, najvišje sežejo do tisoč evrov s pripadajočimi kazenskimi točkami. Res je, ceste so krvave, nepotrebnih žrtev, telesnih poškodb in uničenih vozil je preveč. Do roba pameti pa je zdrsnila tudi kaznovalna politika. Medtem, ko najvišja globa presega poprečno mesečno plačo, se za kaznivo dejanje v prometu trem od štirih storilcev izreče pogojna obsodba ali zmerna denarna kazen. Za dejanje s posledico manj kot za golo ogrožanje. Pri tem pa za vse kršitelje po isti ceni, ne glede na stopnjo krivde, osebne in družinske razmere ali premoženjsko stanje. Še davek je sorazmeren ekonomski moči, prekrški pa solidarnostno - vsem enako. Kot vinjete, le da napovedana cena polletne ne dosega najmanjše globe, ki jo boste plačali, če pred prehitevanjem slučajno pozabite vključiti smernik. Ko seštejete boste veseli, če bodo vozni stroški na koncu enaki.

Bi človek še razumel, če bi se odločili za doslednost, ki bo spametovala nevarne voznike. Izkušnje pa kažejo, da je taka obljuba večje prometne varnosti enaka sanjskim donosom delniških skladov. Po eni strani na zakonodajni ravni vadimo skrajno strogost, po drugi, če prekrškovna zadeva sploh pride do konca, kar ni hitro in brez težav, ostaja povsem negotovo ali bo izrečena sankcija sploh izvršena. Država hkrati z višanjem glob na široko odpira vrata zaporov, v katere bi morala spraviti trdovratne kršitelje, ki zmorejo, pa nočejo plačati. Direktor bo lahko predlagal sodišču, da se uklonilni zapor ne izvrši, če oceni, da to ne bi bilo v skladu z njegovim namenom. Če se že začne izvrševati, pa se lahko še vedno nadomesti z delom v splošno korist.

Ni dvoma, da bodo pri tako visokih globah spretni kršitelji novo strogost zlahka obšli tako, da se najprej pustijo poklicati na prestajanje. Če tiste, ki sploh pridejo v prepolni zavod, ne bodo takoj poslali domov, bodo kršitelji to predlagali sami. Ali in kako bo izvršena dobrodelna naloga nikogar ne bo posebej zanimalo, saj so s tem le še dodatni stroški in zamude.

In tako se bo tudi pri prekrških potrdil letošnji nauk naših borznih mešetarjev, da je več manj in da je najslabše, ko indeksi strmo naraščajo ker vsaki zgodbi o uspehu sledi črni petek. Mehur visokih glob se bo razpočil, vrednost delnic pravne države bo na koncu nižja kot bi smela biti, politični dobički ob razglašanju zakonskih rešitev bodo pravočasno vnovčeni na prostem trgu, proračun pa bo poravnaval ceno za pisanje praznih številk na papirje brez kritja. Zdaj razumem! Ve oblast, kaj dela. Koliko bi nas šele stalo, če bi z višjimi plačami odpravili sodne zamude!?